Categories
Uncategorized

8 lines

8 lines Høstutstillingen 2009 Foto: Runa Sandnes

8 Lines er en installasjon bestående av to frittstående speilflater, montert i grå stålrammer.

Speilflatene består av delvis glass, delvis speil.

Hvert speil har i utgangspunktet en enkel tegning, men stilt opp mot hverandre skaper de et komplekst bilde. 

Speilene er like, men de står speilvendt. Hvert speil er delt opp i åtte like store striper. Deretter er hver stripe delt i to, men med forskyvninger. Siden de er plassert speilvendt mot hverandre vil deler av speilstripene speile speil og deler av speilstripene speile bakgrunner. 

Denne “rytmen” som oppstår både mellom speilene og i stripene danner rytme og fasemodulasjon. Det repeterer omgivelsene i det uendelige.

“Some of the music places me in a constant state of unease with its continuous, relentless, insistent modulations. It forces me to follow its trajectories. It gains its power through the building of similarities, connecting them one after the other so that the process of adding produces a kind of layered rhythm: forward, forward, backward, forward.”

Richard Serra om Steve Reich, 2005

Tittelen henviser til et verk av Steve Reich (8 lines), men også til hvordan man kan bevege seg rundt og igjennom installasjonen, og de åtte stripene

8 lines Høstutstillingen 2009 Foto: Runa Sandnes
8 lines Høstutstillingen 2009 Foto: Runa Sandnes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s